Bricsnet
Image default
Banen en opleidingen

Outplacement is niet meer weg te denken uit Nederland

Outplacement is het begeleiden van een, veelal met ontslag bedreigde, medewerker naar een nieuwe baan bij een nieuwe werkgever.

Outplacement is ooit ontstaan in America en wordt sinds 20 jaar ook ingezet in Nederland. Deze vorm van begeleiding is inmiddels niet meer weg te denken en heeft gezorgd voor de oprichting van vele outplacementbureaus. Door de invoering van de transitievergoeding bij ontslag ligt het in de lijn der verwachtingen dat de outplacementbranche verder zal groeien. Daarbij zal er vooral groei te zien zijn voor gespecialiseerde outplacementbureaus en diensten zoals outplacement voor 50 plussers.

Een outplacementtraject bestaat meestal uit meerdere fasen. Veelal wordt er gestart met het verwerken van het ontslag. Hierbij is er aandacht voor de emotionele kant van het ontslag. Daarna worden competenties en arbeidswensen in kaart gebracht en start de daadwerkelijke begeleiding naar een nieuwe baan. Meestal wordt hier ook jobhunting en sollicitatietraining bij ingezet en wanneer de nieuwe baan gevonden is en de werknemer is gestart in zijn nieuwe functie wordt er contact onderhouden en gemonitord of alles naar wens verloopt, dit wordt doorgaans nazorg genoemd.

Nederland telt vele honderden outplacementbureaus, van groot tot (zeer) klein. Bekende outplacementbureaus, die al sinds het ontstaan van outplacement actief zijn in Nederland, zijn Van Ede & Partners en Werkcontact Outplacement.

In Nederland is outplacement niet verplicht. Dit in tegenstelling tot de regels in België. Daar is de werkgever verplicht elke werknemer te informeren over het recht op outplacement. Ook is de werkgever verplicht het outplacementtraject voor de werknemer te betalen. In Nederland wordt outplacement vaak op vrijwillige basis door de werkgever betaald.

https://www.outplacementverzekering.nl

Gerelateerde artikelen

Schadebehandelaars hebben volop kansen

Administratief Bediende

Java developer