Bricsnet
Image default
Zakelijke dienstverlening

Betalingsuitstel Corona

De laatste mogelijkheid om uitstel van betaling vanwege corona aan te vragen was voor 31 januari 2022. Dit was mogelijk wanneer je hier nog niet eerder gebruik van hebt gemaakt of wanneer de openstaande schuld al volledig afgelost was. Deze mogelijkheid tot uitstel is verlengd naar 31 maart 2022.  Wanneer je al gebruikt maakt van bijzonder uitstel dan hoef je geen actie te ondernemen. Dit is dan automatisch uitgesteld tot 31 maart.

Het uitstel is geldig voor belastingen waarvoor de laatste betaaldatum voor 1 april is. Je moet wel weer voldoen aan deze nieuwe betalingsverplichtingen. Hierbij gaat het om de aangifte loonheffingen en/of btw over maart 2022 en/of het eerste kwartaal of de derde vierwekenperiode van 2022.Daarnaast sluit de belastingdienst ook aanslagbelastingen, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting aan bij deze uiterste betaaldatum. Je kan dus bijvoorbeeld niet terugvallen op bijzonder uitstel als je op 1 maart 2022 een aanslag inkomstenbelasting over 2020 krijgt Hiervoor is de uiterste betaaldatum 6 weken later, 12 april dus.

Verder is er niets bekend gemaakt over de betalingsregeling op grond waarvan je jouw belastingschulden die onder het bijzonder uitstel vallen later en in termijnen zou kunnen betalen. Het lijkt er op dat hier geen wijzigingen in zijn doorgevoerd. Voor deze betalingen van de belastingschulden gaat dus een periode van 60 maanden in die begint vanaf 1 oktober. Hiervoor is de uiterste betaaldatum van het eerste termijn op 31 oktober. Deze regeling voor het betalen geldt in zijn geheel onder de uitstel vallende belastingschuld wat is opgebouwd vanaf 12 maart 2020 tot en met 31 maart 20202. Ook geldt het voor een eventuele pre-coronaschuld.

Wil je nou precies weten op welke regelingen je recht hebt en hoe je dit het beste aan kan pakken? Ga eens in gesprek met een accountant bureau en belastingadviseur om hier altijd goed op voorbereid te zijn en de beste keuzes te kunnen maken.

http://weanaaldwijk.nl