Bricsnet
Image default
Zorg

Wat is de WKKGZ?

De wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (wkkgz), zoals beschreven op deze website, regelt de klachten over de zorg die aan iedereen kan worden verleend. De reden hiervoor is dat er vaak onvrede was over de manier waarop klachten van patiënten die ontevreden zijn over de zorg werden behandeld. Vaak gebeurde dit op een onprofessionele manier en de duur als ook de afhandeling schoten vaak tekort. Om dit proces van klachtenbehandeling te verbeteren is er met ingang van 1 januari 2016 de Wkkgz wet gekomen die de zorg alleen maar kan verbeteren. Zorgaanbieders kunnen door de uitkomsten van de wet leren over incidenten binnen de zorgverlening. Met meer transparantie en openheid over de klachten kan er bovendien beter gewerkt worden naar verbetering van de zorg zelf.

Wat regelt de wet?

Door deze nieuwe Wkkgz wet is en een betere en snellere afhandeling van klachten mogelijk. Iedere zorgaanbieder zal zich verplicht bij een geschillencommissie moeten aansluiten die voor de klachtafhandeling verantwoordelijk zal worden gesteld. Meestal zal er eerst met een klachtenfunctionaris van de zorginstelling een gesprek tussen de patiënt en de zorginstelling plaatsvinden. Mocht dit niet naar tevredenheid verlopen kan de patiënt naar de geschillencommissie stappen. Elke zorgaanbieder zal aangesloten moeten zijn bij een onafhankelijke geschilleninstantie die vervolgens een uitspraak zal doen. Partijen zullen zich dan ook aan deze uitspraak moeten houden.

Voor wie is de WKKGZ wet van toepassing?

De Wkkgz is van toepassing op alle zorgaanbieders. Dit betreft dus zowel instellingen als ziekenhuizen en zorginstellingen maar ook solistische zorgverleners wel of niet zelfstandig. De Wkkgz is bovendien van toepassing op alle BIG en niet BIG geregistreerde zorgaanbieders. Ook zorgverleners die niet onder de wet langdurige zorg of zorgverzekeringswet vallen zoals alternatieve geneeskunde en of cosmetische behandelingen. Volgens de Wkkgz wet zijn instellingen rechtspersonen die zorg verlenen, een organisatorische verband van natuurlijke personen die zorg verlenen of natuurlijke personen die zorg verlenen.

https://zorggeschil.nl/