Bricsnet
Image default
Sport

Karpervissen in stromend water

Het vissen op karper op stromende kanalen en rivieren is niet te vergelijken met de statische visserij op recreatieplassen en meren. Het materiaal moet echt tegen een stootje kunnen en de vis is een heel stuk sterker dan op stilstaand water. De vis op stromend water is dan ook continu in beweging, wat duidelijk terug te zien is in de spieropbouw en uithoudingsvermogen. 

Ook de bodemstructuren en stroming zorgen voor eigen uitdagingen. Waar je bij het vissen op meren, soms 100 of wel 200 meter uit de kant vist, is dit op goed stromende kanalen en rivieren niet mogelijk, tenzij tegen de eigen kant gevist wordt. Hierbij moet wel rekening gehouden worden dat zo veel mogelijk vislijn uit het water blijft. Hoe meer lijn in het water, hoe meer weerstand de stroming kan opbouwen en lood van 250gram of meer dan makkelijk mee kan nemen. Zeker als er ook nog een hoeveelheid drijvend afval of waterplanten op de lijn terecht komen. 

Mocht je diepere gaten in de bodem structuur vinden, dan zijn dit vaak echte hotspots. In deze gaten staat minder stroming, waardoor ook voerdeeltjes hier verzamelen. De vis, en karper in het bijzonder, kan deze plekken feilloos vinden. Tevens helpt de mindere stroming om de lijn op zijn plaats te houden. Vis bij voorkeur stroomopwaarts op deze plekken. De eerste meters lijn worden dan over de bodem gedrukt, waardoor de kans dat de karper wordt afgeschrikt door een vislijn een stuk kleiner is. Ook kan direct vanaf het lood gevist worden met een drijflichaam, zoals een kleine pep-fles. Dit drijfvermogen zorgt dat de vislijn direct omhoog komt en zo ook geen contact kan maken met de vis. Daarnaast helpt het om de lijn uit obstakels te houden, bij bijvoorbeeld basaltkeien. Mocht je op stromend water gaan vissen, neem dan altijd een grote dobber of kleine pep-fles mee in de tacklebox voor als het nodig id. 

 

https://www.sportvisgigant.nl/