Bricsnet
Image default
Electronica en Computers

Welke verschillende data modellen zijn er?

Gegevensmodelleurs gebruiken drie soorten modellen om bedrijfsconcepten en workflows, relevante gegevensentiteiten en hun attributen en relaties, en technische structuren voor het beheer van de gegevens afzonderlijk weer te geven. De modellen worden meestal geleidelijk aan gecreëerd wanneer organisaties nieuwe toepassingen en databases plannen. Dit zijn de verschillende soorten data modellen en wat zij behelzen:

 

Data model 1. Conceptueel datamodel

Dit is een visualisatie op hoog niveau van de bedrijfs of analytische processen die een systeem zal ondersteunen. Het brengt in kaart welke soorten gegevens nodig zijn, hoe verschillende bedrijfsentiteiten met elkaar in verband staan en welke bedrijfsregels daarbij horen. Bedrijfsleiders zijn het belangrijkste publiek voor conceptuele datamodellen, om ze te helpen inzien hoe een systeem zal werken en ervoor te zorgen dat het aan de bedrijfsbehoeften voldoet. Conceptuele modellen zijn niet gebonden aan specifieke database of applicaties.

 

Data model 2. Logisch datamodel

 Zodra een conceptueel gegevensmodel klaar is, kan het worden gebruikt om een minder abstract logisch gegevensmodel te maken. Logische gegevensmodellen laten zien hoe gegevensentiteiten met elkaar in verband staan en beschrijven de gegevens vanuit een technisch perspectief. Zij definiëren bijvoorbeeld gegevensstructuren en geven details over attributen, sleutels, gegevenstypen en andere kenmerken. De technische kant van een organisatie gebruikt logische modellen om de vereiste applicatie en databaseontwerpen te helpen begrijpen. Maar net als conceptuele modellen zijn zij niet verbonden met een bepaald technologieplatform.

 

Data model 3. Fysiek datamodel

Een logisch model dient als basis voor de creatie van een fysiek gegevensmodel. Fysieke modellen zijn specifiek voor het databasemanagementsysteem (DBMS) of de toepassingssoftware die zal worden geïmplementeerd. Zij definiëren de structuren die de database of een bestandssysteem zal gebruiken om de gegevens op te slaan en te beheren. Dit omvat tabellen, kolommen, velden, indexen, constraints, triggers en andere DBMS-elementen. Databaseontwerpers gebruiken fysieke gegevensmodellen om ontwerpen te maken en schema’s voor databases te genereren.

 

Dit waren de 3 datamodellen waar we onderscheid tussen maken.

https://dataanalytics.nl/data-model/