Wat is succesvol leiderschap?

Wanneer je het woord leiderschap intoetst op Google komen er meteen wel meer dan een miljoen resultaten tevoorschijn en dat geeft maar weer aan dat er enorm veel verschillende ideeën zijn over de definitie hiervan. Bij een goed leiderschap ben je in staat om anderen te stimuleren en te inspireren en daarmee zorgen zij er voor dat de medewerkers meer gemotiveerd zijn, meer betrokken zijn, betere prestaties leveren en er een hogere productiviteit wordt gemaakt binnen een organisatie. Degene die het leiderschap heeft kijkt en denkt vooruit, kent de markt en de omgeving waarin de organisatie zit en weten daar telkens weer op in te spelen door de organisatie zo in te richten dat er een goede klik is tussen de behoefte van de organisatie en de behoefte van de markt. Het is belangrijk om bij een goed leiderschap wel oog te hebben voor de medewerkers, maar zich daarin niet helemaal moeten laten meeslepen.  In een goed leiderschap wordt precies verteld aan de medewerkers wat er van hun verwacht wordt, maar het is ook belangrijk dat een medewerker weet wat hij van het leiderschap mag verwachten. Het is voor de medewerkers belangrijk dat er over een weer een vertrouwensband is tussen het leiderschap en de werknemers en natuurlijk ook wederzijds vertrouwen en duidelijke communicatie.

Wanneer ben je succesvol in leiderschap?

In een goed leiderschap moet je oog hebben voor ontwikkeling en vooruitgang en daarom is het goed om de medewerkers te stimuleren om zich verder te ontwikkelen. Wanneer de medewerkers zich verder ontwikkelen zorgt dat voor persoonlijke groei en dat komt weer ten goede aan de organisatie. De medewerkers worden door de persoonlijke groei ook meer gemotiveerd en dat uit zich vaak in een betere productie. In een goed leiderschap zal de leider meer verantwoordelijkheden neerleggen bij een medewerker en deze zo motiveren om zelf leren oplossingen te zoeken voor de problemen. Op die manier wordt er een organisatie ontwikkeld waarin mensen ingezet worden op hun kwaliteiten en hierdoor zal het bedrijf een positieve groei doormaken. Want stil staan is achteruit gaan. Bij een goed leiderschap is het belangrijk dat je met alle mensen een positieve band hebt en daarbij moet je denken aan de juffrouw in de kantine, de klusjesman en het managementteam. Zo in theorie en op papier lijkt het allemaal heel simpel maar in de praktijk loopt het meestal toch even net iets anders en dan is het aan de leider om het voortouw te nemen om alle neuzen dezelfde richting op te krijgen met de nodige motivatie, om zo de organisatie zo succesvol mogelijk te maken.

http://www.fanfactory.nl/leiderschap/

Related posts